fredag 10 augusti 2012

Fastnat...

Scania Vabis lastbil 50 talet

...någonstans i den svenska skogen har en timmerlastbil gjort...i det ovanligt besvärliga tjällossningsåret 1958.